ERROR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ERROR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ

85

ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ

11

ΛΑΘΟΣ ΚΩΔ. ΧΕΙΡΙΣΤΗ

90

ΔΕΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΡΕΣΤΑ

14

ΣΦΑΛΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Φ.Μ.

91

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡ.

16

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ Ζ

92

ΙΔΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

18

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΡΟΛΟΙ

97

ΥΠΕΡΒ.ΜΕΓ.ΣΥΝ.ΑΠΟΔ.

20

ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

98

ΥΠΕΡΒ.ΜΕΓ.ΣΥΝ.ΗΜΕΡΑΣ

21

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗ

101

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΚ. Φ.Μ.

23

ΙΔΙΟΙ ΣΥΝΤΕΛ. ΦΠΑ

107

ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΜΗΑΔ

24

ΤΙΜΗ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

108

ΛΑΘΟΣ Α.Φ.Μ.

27

ΛΑΘΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

109

ΑΔΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΡΧΕΙΟ

29

ΥΠΕΡΒ.ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΤΛΟΥ

110

ΛΑΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

32

ΟΧΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗ Φ.Μ.

111

ΑΔΥΝΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ

33

ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΕΚΠ/ΑΥΞ

112

ΑΔΥΝΑΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

34

ΓΕΜΑΤΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΔΩΝ

113

ΠΟΣΟ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

41

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ.ΚΙΝΗΣΕΩΝ

114

ΚΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

48

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ Φ.Μ.

115

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

52

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΦΠΑ

116

DISAB. E/D SCANNER

57

ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΔΙΚ. ΧΕΙΡ

117

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΓΡ.ΑΦΜ

60

ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΕΙΔΟΣ

118

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΦΟΡΜΑΡ. SD

61

ΓΕΜΑΤΗ Φ.Μ..........

119

ΛAΘOΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

62

ΤΟ ΚΟΥΠ. ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ

120

ΛAΘOΣ ΩPA

63

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

121

MONO TEXNIKOΣ.......

64

ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗ

122

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΟΙΓΜ. EJ

65

ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΤΜΗΜΑ

123

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ EJ

66

ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑ

124

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΑΓΝ. EJ

69

ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

125

ΛΑΘΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

72

ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

126

ΑΔΥΝΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ

73

ΛΑΘΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙ

127

ΑΔΥΝ. ΕΠΙΚ. ETHERNET

74

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ

128

ΑΔΥΝ. ΑΠΟΣΤ. ΑΡΧΕΙΩΝ

74

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗ

129

ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜ. FISCAL

75

ΟΧΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ

130

ΑΔΥΝ.ΔΗΜ. ΑΡΧΕΙΟΥ WS

75

ΟΧΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

132

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ GPRS

76

ΟΧΙ ΚΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

134

ΑΔΥΝ. ΑΝΟΙΓ. ΑΡΧ. SD

77

ΛΑΘΟΣ BARCODE

135

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ SD

78

Ο ΠΛΗΚΤΡΟ ΥΠΑΡΧΕΙ

136

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

81

ΓΕΜΑΤΗ Η ΜΝΗΜΗ SD

137

ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

82

ΓΡΑΜΜΕΝΗ SD

139

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

83

ΟΧΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ