ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΩΝ (ERRORS) ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

ERROR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ERROR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ

107

ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΜΗΑΔ

11

ΛΑΘΟΣ ΚΩΔ. ΧΕΙΡΙΣΤΗ

108

ΛΑΘΟΣ Α.Φ.Μ.

14

ΣΦΑΛΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Φ.Μ.

109

ΑΔΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΡΧΕΙΟ

16

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ Ζ

110

ΛΑΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

18

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΡΟΛΟΙ

111

ΑΔΥΝΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ

20

ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

112

ΑΔΥΝΑΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

21

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗ

113

ΠΟΣΟ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

23

ΙΔΙΟΙ ΣΥΝΤΕΛ. ΦΠΑ

114

ΚΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

24

ΤΙΜΗ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

115

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

27

ΛΑΘΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

116

DISAB. E/D SCANNER

29

ΥΠΕΡΒ.ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΤΛΟΥ

117

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΓΡ.ΑΦΜ

32

ΟΧΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗ Φ.Μ.

118

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΦΟΡΜΑΡ. SD

33

ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΕΚΠ/ΑΥΞ

119

ΛAΘOΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

34

ΓΕΜΑΤΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΔΩΝ

120

ΛAΘOΣ ΩPA

41

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ.ΚΙΝΗΣΕΩΝ

121

MONO TEXNIKOΣ.......

48

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ Φ.Μ.

122

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΟΙΓΜ. EJ

52

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΦΠΑ

123

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ EJ

57

ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΔΙΚ. ΧΕΙΡ.

124

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΑΓΝ. EJ

60

ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΕΙΔΟΣ

125

ΛΑΘΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

61

ΓΕΜΑΤΗ Φ.Μ..........

126

ΑΔΥΝΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ

62

ΤΟ ΚΟΥΠ. ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ

127

ΑΔΥΝ. ΕΠΙΚ. ETHERNET

63

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

128

ΑΔΥΝ. ΑΠΟΣΤ. ΑΡΧΕΙΩΝ

64

ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗ

129

ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜ. FISCAL

65

ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΤΜΗΜΑ

130

ΑΔΥΝ.ΔΗΜ. ΑΡΧΕΙΟΥ WS

66

ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑ

132

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ GPRS

69

ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

134

ΑΔΥΝ. ΑΝΟΙΓ. ΑΡΧ. SD

72

ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

135

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ SD

73

ΛΑΘΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙ

136

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

74

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗ

137

ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

75

ΟΧΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ

139

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

76

ΟΧΙ ΚΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

140

ΣΦΑΛΜΑ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

77

ΛΑΘΟΣ BARCODE

141

ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

78

ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΥΠΑΡΧΕΙ

142

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ

81

ΓΕΜΑΤΗ Η ΜΝΗΜΗ SD

143

BARCODE CHECK DIGIT

82

ΓΡΑΜΜΕΝΗ SD

144

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ

83

ΟΧΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

146

ΙΔΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

85

ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΛΑΤΗ

147

ΓΕΜΑΤΗ ΒΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

90

ΔΕΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΡΕΣΤΑ

148

ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ Α/Α

91

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡ.

149

ΣΦΑΛΜΑ I-BANK PAY

92

ΙΔΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

151

ΑΝΕΝΕΡΓΟ ETHERNET

97

ΥΠΕΡΒ.ΜΕΓ.ΣΥΝ.ΑΠΟΔ

152

I-BANK PAY ΑΝΕΝΕΡΓΟ

98

ΥΠΕΡΒ.ΜΕΓ.ΣΥΝ.ΗΜΕΡΑΣ

153

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ

101

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΚ. Φ.Μ