Η Εθνική Τράπεζα δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «i-bank Simple Pay Spot», µέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να εξοφλούν σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής σε όλη την Ελλάδα, τους λογαριασμούς τους όπως εκείνους της ΔΕΗ της ΕΥΔΑΠ, ή της κινητής και σταθερής τηλεφωνίας κ.λπ., καθώς και να προμηθεύονται άυλα προϊόντα, όπως  χρόνο καρτοκινητής τηλεφωνίας. Η εκτέλεση των συναλλαγών γίνεται µε την καταβολή μετρητών, όπου η αντίστοιχη χρέωση γίνεται σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρεί το κατάστημα λιανικής στην Εθνική Τράπεζα ή µε τη χρήση της τραπεζικής κάρτας του καταναλωτή. Με τον τρόπο αυτό, το κατάστημα λειτουργεί παράλληλα και ως «Σημείο Πληρωμής» του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot».

Παράλληλα η RBS, σε στενή συνεργασία µε την Εθνική Τράπεζα διαμόρφωσε µια σειρά εξελιγμένων Συστημάτων Ταμείου (κατασκευασμένων από την MAT Technology Α.Ε.), τα οποία συνδεόμενα µε ασφαλή τρόπο µε τα συστήματα της Εθνικής Τράπεζας, προσφέρουν προς τους καταναλωτές, όλες τις πιο πάνω δυνατότητες της υπηρεσίας «i-bank Simple Pay Spot», στα επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.

Στη βάση των πιο πάνω είναι σε γοργή ανάπτυξη ένα δίκτυο καταστημάτων λιανικής σε όλη την Ελλάδα που με τον κατάλληλο εξοπλισμό το κάθε ένα εξ αυτών πέραν της συνήθους δραστηριότητας καθίσταται και “Σημείο Πληρωμής”

Ως Σημείο Πληρωμής του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot» χαρακτηρίζεται κάθε κατάστημα λιανικής που μετά από αξιολογημένη αίτηση του, έχει προμηθευτεί και λειτουργεί το κατάλληλο ως άνω σύστημα Ταμείου της RBS και ακολουθώντας μια τυπική και γρήγορη διαδικασία ενσωμάτωσης, επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην νέα και πολλά υποσχόμενη κατεύθυνση των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών. Για κάθε συναλλαγή Πληρωμής λογαριασμού που διεκπεραιώνει, το κατάστημα θα εισπράττει από τον πελάτη αμοιβή, το χρηματικό ύψος της οποίας είναι ορισμένο και παραμένει σταθερό για κάθε κατηγορία συναλλαγών.

Τα επιχειρηματικά οφέλη του “Καταστήματος Πληρωμής” µε την ένταξή του στο δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot»:

Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό και κύρος

Η σηματοδότηση του Καταστήματος ως εγκεκριμένου σημείου «i-bank Simple Pay Spot», του παρέχει κύρος και αναγνωρισιμότητα και το διαφοροποιεί από τον τοπικό ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα, το κατάστημα απολαμβάνει ιδιαίτερης προβολής, τόσο μέσα από τις τακτικές διαφημιστικές καμπανιές της Εθνικής Τράπεζας για το δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot», όσο και μέσα από την ένταξή του σε ειδική ιστοσελίδα που θα περιλαμβάνει όλα τα «Σημεία Πληρωμής».

Ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ

Η Εθνική Τράπεζα, µε την αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ που διαθέτει για σύναψη συμφωνιών µε οργανισμούς, επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου, θα επεκτείνει διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληρωμών, εξασφαλίζοντας το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για όλους τους εμπλεκόμενους στο «i-bank Simple Pay Spot».  Έτσι το Σημείο Πληρωμής, χωρίς κόστος ή προσπάθεια, εξασφαλίζει ακόμα περισσότερες υπηρεσίες προς διάθεση στους καταναλωτές.

Ανταποδοτική επένδυση του συστήματος Ταμείου RBS

Tα καινοτομικά συστήματα λιανικών πωλήσεων RBS, επικουρούμενα από την cloud υπηρεσία “Link4all” και την υπηρεσία «i-bank Simple Pay Spot», μετατρέπονται από απαραίτητη αλλά παθητική επένδυση ταµειακής μηχανής, σε  ”πηγή εσόδων” και μοχλό ανάπτυξης της επιχείρησης.

Αύξηση επισκεψιμότητας, διεύρυνση εργασιών και νέα έσοδα

Η καθημερινή πελατεία αυξάνεται και δημιουργούνται νέες πηγές εσόδων, χωρίς επενδύσεις σε αποθέματα και χρηματοοικονομικά κόστη.

Διαφοροποίηση της υπηρεσίας από άλλες συναφείς

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

Το Σύστημα Ταμείου και Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της RBS που προμηθεύεται το κατάστημα για την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας «i-bank Simple Pay Spot» δεν αποτελεί προσαρμογή κάποιας συσκευής µε περιορισμένες δυνατότητες. Αντίθετα, είναι ένα σύγχρονο σύστημα Ταμείου µε γραφικό περιβάλλον και οθόνη αφής για εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας, είτε αυτή αφορά τις συνήθεις πωλήσεις, είτε αφορά πληρωμές λογαριασμών. Ταυτόχρονα, εξυπηρετεί και τις ευρύτερες ανάγκες του Καταστήματος, όπως ενδεικτικά:

 • Έκδοση νόµιµων φορολογικών αποδείξεων λιανικής πώλησης και τιμολογίων, σύμφωνα µε τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Πλήρης διαχείριση λειτουργιών Ταμείου (μετασχηματισμοί παραστατικών, πολλαπλοί τρόποι Πληρωμής, χειριστές - βάρδιες, πώληση µε barcode scanner, ακυρώσεις - επιστροφές κ.λπ.).
 • Εμπορική και οικονομική διαχείριση της επιχείρησης (αποθήκη, πελάτες, προμηθευτές, οικονομικές δοσοληψίες κ.λπ.), Πολιτικές loyalty (πόντοι, κουπόνια, προσφορές κ.λπ.).
 • Παράλληλα, µε τη χρήση της cloud υπηρεσίας “Link4all” εξυπηρετεί: Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης Υπηρεσίες αυτόματης ενημέρωσης “Λογιστή” Απομακρυσμένο έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων του ταμειακού συστήματος Αναφορές - Στατιστικά.
 • Τέλος, το Ταμειακό Σύστημα μπορεί να αξιοποιηθεί ως σταθμός πρόσβασης στο Internet, αλλά και ως  MP3 Player (διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία και υποδοχή για USB memory stick).

Πολλαπλά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση

Κάθε επιχείρηση-µέλος του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot» αποτελεί µέλος μιας ισχυρής κοινότητας, η οποία σε στενή συνεργασία µε την Εθνική Τράπεζα δημιουργεί, αναπτύσσει και διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες. Αναδεικνύεται έτσι σε  ένα στρατηγικό κέντρο ηλεκτρονικών συναλλαγών της περιοχής του, καθώς:

 • Η ανάπτυξη των «Σημείων Πληρωμής» του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot» ακολουθεί, ανά περιοχή, πληθυσμιακά κριτήρια εξυπηρετούμενων νοικοκυριών και γεωγραφικής θέσης, διασφαλίζοντας έτσι σημαντική δυνητική πελατεία για κάθε Σημείο.
 • Κάθε «Σημείο Πληρωμής» εφοδιάζεται µε κάρτα της Εθνικής Τράπεζας για να καταθέτει μετρητά, εκτός φακέλου, στα περισσότερα από 700 κατανεμημένα ανά την Ελλάδα ειδικά ATM της Τράπεζας. Τα χρήματα καταμετρώνται αυτόματα και πιστώνουν άλεσα τον συνδεδεμένο λογαριασμό.
 • Η προμήθεια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αποτελεί έσοδο της ίδιας της επιχείρησης, αποδίδοντας μέρος αυτής στον φορέα διαχείρισης, και όχι αντίστροφα.
 • Η  απόδειξη Πληρωμής προς τον πελάτη εκδίδεται, µέσω του ταμειακού συστήματος, από την Εθνική Τράπεζα.
 • Κάθε «Σημείο Πληρωμής» έχει τον απόλυτο έλεγχο και την ιδιοκτησία του εξοπλισμού, καθώς και την εγγύηση της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης συνέχειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Η  συνέχιση της λειτουργίας του κάθε Καταστήματος λιανικής ως «Σημείου Πληρωμής» του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot» εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από την επιλογή του ίδιου του επαγγελματία.

Γρήγορη διαδικασία και συνεχής υποστήριξη

Η διαδικασία ένταξης της επιχείρησης στο δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot» είναι γρήγορη, απλή και διεκπεραιώνεται µέσω του πανελλαδικού δικτύου συνεργατών της RBS. Η επιχείρηση: Ενημερώνεται, συναλλάσσεται, εκπαιδεύεται και ολοκληρώνει τη διαδικασία ένταξής της στο δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot» µέσω ανθρώπων που γνωρίζει και έως σήμερα την υποστηρίζουν στο Ταμειακό της σύστημα.

Σε περίπτωση τεχνικού ή άλλου προβλήματος, απευθύνεται και λαμβάνει άλεση υποστήριξη από τους έως σήμερα συνεργάτες της.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για αίτημα ένταξης του καταστήματός σας στο δίκτυο i-bank Simple Pay Spot επικοινωνήστε μαζί μας!