1

Λάθος χειρισμός

2

Χειριστής δεν έχει συνδεθεί ή σύνδεση λάθος

3

Λάθος Εισαγωγή Ψηφίων

4

Λάθος κωδικός Ταμία

5

Άκυρη Ποσότητα

6

Απαγορεύεται η ακύρωση

7

Απαγορεύεται η έκπτωση

8

Απαγορεύεται +%

9

Απαγορεύεται -%

10

Απαγορεύεται διόρθωση

11

Εισαγόμενη λάθος τιμή

12

Πατήστε FC πλήκτρο άκυρο

13

Επικοινωνήστε με FTP

14

Απαγορεύεται να πατήσετε πλήκτρο μετρητά

15

Απαγορεύεται να πατήσετε πλήκτρο πίστωσης

16

Απαγορεύεται να πατήσετε πλήκτρο Επιταγής

17

Παρακαλώ καθαρίστε τον λογαριασμό

18

Κωδικός πρόσβασης λάθος

19

Λάθος προγραμματισμός της ώρας

20

Εισαγωγή λανθασμένου κωδικού είδους

21

Εισαγωγής λανθασμένης ημερομηνίας

22

Λάθος εγγραφή FLASH

23

Απαγόρευση εκτύπωσης ημερήσιας κίνησης

24

Μέγιστο όριο 100 ειδών σε μια Απόδειξη

25

Δεν επιτρέπετε το reset

26

barcode δεν έχει ακόμα φορτωθεί

27

Η μνήμη είναι μπλοκαρισμένη

28

Γέμισε η μνήμη

29

Λάθος Κωδικός πρόσβασης

30

Ημερήσια αναφορά δεν είναι μηδενισμένη

31

 >24 Ώρες .Έκδοση Φορολογικού μηδενισμού Ζ

32

>48 Ώρες .Έλεγχος ημερομηνίας

33

Η Μνήμη Ειδών  είναι γεμάτη

34

Εισαγωγή λάθος δεδομένων

35

Το νούμερο του χειριστή δεν είναι υπαρκτό

36

Ο χώρος στη μνήμη του χειριστή είναι γεμάτος

37

Άκυρο βάρος

38

Η ταμειακή μηχανή είναι σε διαδικασία πώληση

39

Τα μετρητά στο συρτάρι υπερβαίνουν το όριο

40

Ο κωδικός πρόσβασης λάθος

41

Τα μετρητά στο συρτάρι δεν είναι αρκετά

42

Έναντι υπερβαίνει το όριο

43

Πληρωμή υπερβαίνει το όριο

44

Το ΕΙΔΟΣ δεν βρίσκεται

45

Η Τιμή πώλησης είναι άκυρη

46

Λάθος Τιμή

47

Η αναφορά των ειδών υπερβαίνει το όριο

48

Ο Φορολογικός κωδικός πρέπει να είναι 3 χαρακτήρες

49

Ο Φορολογικός κωδικός & αριθμός δεν έχουν ακόμα ορισθεί

50

Άκυρος Φορολογικός κωδικός

51

Ακύρωση

52

Ακύρωση

53

Ακύρωση

54

Απέτυχε το Γράψιμο φορολογικής μνήμης

55

Άκυρο ποσοστό ΦΠΑ

56

Ο Χώρος τμήματος είναι γεμάτος

57

Ο Χώρος ποσοστού φόρου είναι γεμάτος

58

Φορολογικός κωδικός λάθος

59

Φορολογική μνήμη είναι γεμάτη

60

Γράψιμο φορολογικής μνήμης λάθος (στην Z αναφορά)

61

Λάθος Δεδομένα στη Φορολογική μνήμη

62

Το ΕΙΔΟΣ δεν μπορεί να επιστρέψει

63

Ακύρωση

64

Δεν υπάρχει χαρτί

65

Δεν Υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή

66

Δεν Υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή

67

 -

68

Λάθος εντολής

69

Πληρωμή Πίστωσης λάθος

70

Λάθος HARDWARE ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

71

 -

72

 -

73

 -

74

 -

75

Δεν έχει ορισθεί φορολογικός κωδικός & αριθμός

76

 -

77

Δεν έχει οριστεί το ποσοστό του ΦΠΑ

78

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ έχει αλλαχθεί

79

Ο αριθμός της φορολογικής μνήμης δεν υπάρχει

80

Απαγορεύεται να αποθηκεύσετε

81

Αποθηκεύστε 5 αποδείξεις το μέγιστο

82

Αυτή η απόδειξη δεν υπάρχει

83

Ο χώρος κατηγορίας είναι γεμάτος

84

Απομένουν (1-50) Ζ. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΜΝΗΜΗ ΘΑ ΓΕΜΙΣΕΙ

85

Χαμηλή μπαταρία ή βραχυκύκλωμα μνήμης

86

Ο ΦΠΑ δεν βρίσκεται

87

Διορθώστε την ώρα - επαναφορά