Η αρίθμηση των λαθών μπορεί να εμφανίζεται είτε με αρχή το 100 είτε με αρχή το 0. Δηλαδή το λάθος 100 μπορεί να εμφανίζεται και ως 00, το λάθος 101 ως 01, το 156 ως 056 κλπ. Αν χρειαστεί να κάνετε κάποιο προγραμματισμό καλύτερα να επικοινωνήσετε πρώτα με ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό προκειμένου να σας βοηθήσει να κάνετε αυτή τη δουλειά.

 

ΛΑΘΟΣ 100: ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται αν έχουμε προγραμματίσει ένα συγκεκριμένο όριο όσον αφορά την ποσότητα ενός είδους και εισάγουμε μεγαλύτερη ποσότητα..

Τι πρέπει να κάνετε:

1: Πατήστε το κουμπί CLR (Clear) και εισάγετε μικρότερη ποσότητα.

2: Πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και αλλάξτε το όριο της ποσότητας ή αφαιρέστε το.

 

ΛΑΘΟΣ 101: ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

Έχετε εισάγει μία τιμή άνω του ορίου τιμών που έχετε προγραμματίσει.

Τι πρέπει να κάνετε:

1: Πατήστε το κουμπί CLR (Clear) και εισάγετε μικρότερη ποσότητα.

2: Πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ > ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ και αλλάξτε το όριο της ποσότητας ή αφαιρέστε το.

 

ΛΑΘΟΣ 102: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

Έχετε εισάγει μία τιμή που υπερβαίνει την μέγιστη τιμή που έχετε προγραμματίσει να δέχεται η μηχανή.

Τι πρέπει να κάνετε:

1: Πατήστε το κουμπί CLR και εισάγετε ξανά μικρότερη τιμή

2: Πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ > ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ και προγραμματίστε μία μεγαλύτερη ΜΑΧ τιμή.

 

ΛΑΘΟΣ 103: ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΕΙΔΟΣ

Ο κωδικός είδους που έχετε εισάγει πληκτρολογώντας δεν υπάρχει στη βάση δεδομένων του τμήματος.

Τι πρέπει να κάνετε:

1: Πατήστε το κουμπί CLR και εισάγετε ξανά προσεκτικά τον κωδικό είδους.

2: Πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ > ΕΙΔΩΝ και προγραμματίστε ένα είδος με τον ίδιο κωδικό που εισάγετε.

 

ΛΑΘΟΣ 104: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗ

Προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τρόπο πληρωμής ο οποίος δεν είναι προγραμματισμένος στην ΦΤΜ.

Τι πρέπει να κάνετε:

1: Πατήστε το κουμπί CLR και εισάγετε ξανά σωστά τον κωδικό.

2: Πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και προγραμματίστε τον κωδικό πληρωμής που λείπει.

 

ΛΑΘΟΣ 105: ΕΝΕΡΓΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙ

Έχετε πατήσει το κουμπί ΕΙΣΠΡΑΞΗ και μετά προσπαθείτε να κάνετε μια πώληση είδους. Πρέπει πρώτα να κλείσετε την συναλλαγή ΕΙΣΠΡ (ΕΙΣΠΡΑΞΗ).

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR εισάγετε το ποσό ΕΙΣΠΡ (ΕΙΣΠΡΑΞΗ) και πατήστε ΜΕΤΡΗΤΑ.

 

ΛΑΘΟΣ 106: ΕΝΕΡΓΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΙ

Έχετε πατήσει το κουμπί ΠΛΗΡΩΜΗ και μετά προσπαθείτε να κάνετε μια πώληση είδους. Πρέπει πρώτα να κλείσετε την συναλλαγή ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR εισάγετε το ποσό ΕΙΣΠΡ (ΕΙΣΠΡΑΞΗ) και πατήστε ΜΕΤΡΗΤΑ.

 

ΛΑΘΟΣ 107: ΑΔΥΝΑΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Προσπαθήσατε να κάνετε κάτι το οποίο δεν επιτρέπετε από το software.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR και ακολουθήστε τη σωστή σειρά της διαδικασίας.

 

ΛΑΘΟΣ 108: ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Προσπαθείτε να κάνετε μια έκπτωση ή επιστροφή που μπορεί να γίνει μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής χωρίς πρώτα να έχετε ανοίξει συναλλαγή (πώληση είδους).

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR, πρώτα πουλήστε το είδος και μετά εφαρμόστε την έκπτωση που θέλετε.

 

ΛΑΘΟΣ 109: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Προσπαθείτε να ακυρώσετε μια συναλλαγή αλλά καμία συναλλαγή δεν είναι ανοιχτή.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR .

 

ΛΑΘΟΣ 110: ΛΑΘΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αυτή η ένδειξη εμφανίζετε κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο το οποίο είναι εκτός λογικής ακολουθίας.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR .

 

ΛΑΘΟΣ 111: ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΑΞΙΑ

Προσπαθείτε να κάνετε μια πληρωμή ή να πουλήσετε ένα είδος για το οποίο πρέπει να εισάγετε πρώτα μια τιμή.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR , εισάγετε το ποσό ή την τιμή.

 

ΛΑΘΟΣ 112: ΟΧΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Αρνητικά σύνολα δεν επιτρέπονται στις φορολογικές μηχανές.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR και εισάγετε σωστές τιμές ή πωλήσεις έτσι ώστε το αποτέλεσμα της συναλλαγής να μένει θετικό.

 

ΛΑΘΟΣ 113: ΠΑΤΗΣΤΕ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ για να προχωρήσετε με τη συναλλαγή. Αυτή η ένδειξη εμφανίζεται μόνο αν έχετε προγραμματίσει τη μηχανή να ζητά ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ μετά την πώληση ορισμένων ειδών.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR ; το ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ενεργοποιείται

αυτόματα.

 

ΛΑΘΟΣ 114: ΟΧΙ ΡΕΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

Έχετε ζητήσει από την ΦΤΜ να δώσει ρέστα ενώ χρησιμοποιείτε ένα τρόπο πληρωμής που δεν δίνει ρέστα. Για παράδειγμα : αν χρησιμοποιείτε πληρωμή με CREDIT CARD, δεν δίνονται ρέστα.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR ; μην προσπαθήσετε μα υπολογίσετε τα ρέστα.

 

ΛΑΘΟΣ 115: ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Προσπαθείτε να τυπώσετε Z ή X ενώ η συναλλαγή πώλησης δεν έχει κλείσει από το κουμπί CLR ASH ή άλλον κωδικό πληρωμής.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR και ολοκληρώστε την ανοιχτή συναλλαγή.

 

ΛΑΘΟΣ 116: ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ / ΠΛΗΡΩΜΗ

Δεν επιτρέπεται να κάνετε λειτουργία ΕΙΣΠΡ (ΕΙΣΠΡΑΞΗ) ενώ κάποια συναλλαγή παραμένει ανοιχτή.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR και ολοκληρώστε την ανοιχτή συναλλαγή πατώντας ΜΕΤΡΗΤΑ ή άλλον κωδικό πληρωμής.

 

ΛΑΘΟΣ 117: ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙ

Έχετε ξεκινήσει μια συναλλαγή ΠΛΗΡ (ΠΛΗΡΩΜΗ) και μετά πατήσατε ΕΙΣΠΡ (ΕΙΣΠΡΑΞΗ)

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR .

 

ΛΑΘΟΣ 118: ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΙ

Έχετε ξεκινήσει μια συναλλαγή ΕΙΣΠΡ (ΕΙΣΠΡΑΞΗ) και μετά πατήσατε ΠΛΗΡ (ΠΛΗΡΩΜΗ)

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR .

 

ΛΑΘΟΣ 119: ΛΑΘΟΣ ΤΜΗΜΑ

Προσπαθείτε να πουλήσετε κάτι σε ΤΜΗΜΑ που δεν υπάρχει.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR χρησιμοποιήστε τον σωστό κωδικό τμήματος. πηγαίνετε στο Μενού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ > ΤΜΗΜΑΤΩΝ και ενεργοποιήστε αυτόν τον κωδικό.

 

ΛΑΘΟΣ 120: ΟΧΙ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΣΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Δεν επιτρέπονται δεκαδικά στην αξία εισιτηρίων.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR και μη χρησιμοποιείτε αξίες με δεκαδικά.

 

ΛΑΘΟΣ 121: ΟΧΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ / ΑΥΞΗΣΗ

Δεν μπορείτε να εισάγετε μηδενική έκπτωση ή αύξηση.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR εισάγετε το σωστό ποσοστό της έκπτωσης.

 

ΛΑΘΟΣ 122: ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ / ΑΥΞΗΣΗ

Δεν μπορείτε να εισάγετε έκπτωση ή αύξηση μεγαλύτερη από το ποσοστό ή ποσό που προγραμματίσατε στον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ > ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR εισάγετε το σωστό ποσοστό της έκπτωσης ή προγραμματίστε ένα μεγαλύτερο όριο.

 

ΛΑΘΟΣ 123: ΟΧΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Δεν επιτρέπεται να πουλάτε είδη με μηδενική τιμή.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR εισάγετε μια έγκυρη τιμή για το είδος.

 

ΛΑΘΟΣ 124: ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΕΙΔΟΣ / ΤΜΗΜΑ

Κάθε PLU (είδος) μπορεί να απενεργοποιηθεί στο πρόγραμμα. Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται αν προσπαθήσετε να πουλήσετε ένα ανενεργό είδος.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR εισάγετε ένα ανενεργό είδος. Εναλλακτικά, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και ενεργοποιήστε αυτό το είδος.

 

ΛΑΘΟΣ 125: ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Μια απόδειξη δεν μπορεί να περιέχει πάνω από 150 διαφορετικά είδη. Την ένδειξη αυτή την έχετε αν είστε σε μια συναλλαγή και έχετε ήδη τυπώσει 150 διαφορετικά είδη (PLUs).

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR κλείστε την συναλλαγή πατώντας ΜΕΤΡΗΤΑ ή κάποιο άλλο είδος πληρωμής και ξεκινήστε μια καινούρια.

 

ΛΑΘΟΣ 126: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Έχετε υπερβεί κάποιο μέγιστο όριο (ποσό συνόλου απόδειξης ή κινήσεις μέσα στην ίδια απόδειξη) και θα πρέπει να κλείσετε την απόδειξη και να ανοίξετε μια καινούργια αν χρειάζεστε επιπλέον πωλήσεις.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε CLR και το κουμπί ΜΕΤΡΗΤΑ για να κλείσετε την απόδειξη. Ελέγξτε στο μενού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ > ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ και αυξήστε τα όρια μέγιστων ποσών ανά απόδειξη αν αυτά είναι πολύ μικρά για το είδος της δουλειάς σας. Τα μέγιστα όρια υπάρχουν για να προστατέψουν το κατάστημα από λανθασμένη εισαγωγή πολύ μεγάλων ποσών και θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

 

ΛΑΘΟΣ 127: ΟΧΙ ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΕ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Το κουπόνι είναι μια έκπτωση που δεν γίνεται επί του μερικού συνόλου μιας απόδειξης. Το εισιτήριο, αντίθετα, αποτελεί έκπτωση που γίνεται επί του μερικού συνόλου.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR προχωρήστε στην εισαγωγή του κουπονιού χωρίς να πατήσετε ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

ΛΑΘΟΣ 128: ΑΔΥΝΑΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

Μπορείτε να εισάγετε έκπτωση μόνο μία φορά μετά από την πώληση ενός είδους. Η ανωτέρω ένδειξη εμφανίζεται αν προσπαθήσετε να εισάγετε έκπτωση για δεύτερη φορά.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR .

 

ΛΑΘΟΣ 129: ΛΑΘΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ

Η ώρα, ημερομηνία ή και τα δύο δεν είναι σωστά.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR. Αν το πρόβλημα επιμένει , πρέπει να καλέσετε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Ο μηχανισμός σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί να δεχτεί αλλαγή ημερομηνίας και ώρας από το πληκτρολόγιο. Μόνο ένας εξουσιοδοτημένος τεχνικός μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά.

 

ΛΑΘΟΣ 131: ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Δεν επιτρέπονται αρνητικά σύνολα.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR . Ελέγξτε αν έχετε κάνει

 

ΛΑΘΟΣ 132: ΟΧΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Φ.Μ. (φορολογική μνήμη)

Αν προσπαθήσετε να τυπώσετε μια περιοδική αναφορά από τη φορολογική μνήμη και δεν υπάρχουν αρχεία εντός των ημερών που δηλώνετε ή των αριθμών Ζ που ζητάτε, έχετε αυτή την ένδειξη.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR χρησιμοποιήστε διαφορετικές ημερομηνίες αρχή/τέλος ή αριθμούς Ζ για αυτή την περιοδική αναφορά.

 

ΛΑΘΟΣ 133: ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΕΚΠΤΩΣΗ / ΑΥΞΗΣΗ

Από τις 8 διαφορετικές εκπτώσεις και αυξήσεις που μπορείτε να προγραμματίσετε στην ΦΤΜ, ορισμένες μπορεί να οριστούν ανενεργές, το οποίο σημαίνει ότι είναι εκεί αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αν εισάγετε τον κωδικό για μια ανενεργή έκπτωση, έχετε αυτή την ένδειξη.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR  χρησιμοποιήστε έναν διαφορετικό κωδικό ή εισάγετε το ποσό με το πληκτρολόγιο.

 

ΛΑΘΟΣ 134: ΦΟΡ.ΜΝΗΜΗ ΓΕΜΑΤΗ

Η φορολογική μνήμη είναι γεμάτη. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον χώρος να αποθηκεύσει Z και με βάση τον νόμο η ΦΤΜ θα σταματήσει να κάνει συναλλαγές.

Τι πρέπει να κάνετε: Καλέστε τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό για να αλλάξει τη μνήμη. 30 μέρες πριν γεμίσει η μνήμη, η ΦΤΜ συνεχώς ανακοινώνει ότι η φορολογική μνήμη πλησιάζει στο τέλος της. Ο χρήστης πρέπει να ειδοποιήσει τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό μέσα σε αυτή την περίοδο.

 

ΛΑΘΟΣ 135: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν συναλλαγές για να δηλωθούν. Έχετε αυτή την ένδειξη γιατί προσπαθήσατε να εκτελέσετε μια λειτουργία όπως ένα X αλλά δεν υπήρχαν συναλλαγές να δηλωθούν.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR .

 

ΛΑΘΟΣ 136: ΑΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Κάθε χειριστής έχει συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης και το προσωπικό του password. Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται όταν ο χειριστής δεν έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τη λειτουργία (πχ Z) που θέλει.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR εισάγετε το password του χειριστή που έχει πρόσβαση για τη λειτουργία που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Εναλλακτικά, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ και αλλάξτε τα δικαιώματα πρόσβασης του χειριστή.

 

ΛΑΘΟΣ 137: ΛΑΘΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ

Το εσωτερικό ρολόι δίνει λάθος ημερομηνία. Ο χειριστής δεν μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία ή την ώρα.

Τι πρέπει να κάνετε: Καλέστε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό για να διορθώσει την ημερομηνία.

 

ΛΑΘΟΣ 138: ΛΑΘΟΣ ΩΡΑ

Το εσωτερικό ρολόι δίνει λάθος ώρα. Ο χειριστής δεν μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία ή την ώρα.

Τι πρέπει να κάνετε: Καλέστε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό για να διορθώσει την ώρα.

 

ΛΑΘΟΣ 139: ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡ.ΜΝΗΜΗΣ

Σε περίπτωση αποσύνδεσης φορολογικής μνήμης ή δυσλειτουργίας της ΦΜ, καμία λειτουργία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR και προσπαθήστε να λειτουργήσετε ξανά την ΦΤΜ. Αν η ανωτέρω ένδειξη επιμένει, καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

 

ΛΑΘΟΣ 140: ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΑ

Μια ημέρα θεωρείται ανοικτή αν υπάρχουν συναλλαγές αλλά δεν έχει ακόμα τυπωθεί Z. Αν η ημέρα είναι ανοικτή ορισμένες λειτουργίες όπως για παράδειγμα η αλλαγή του ΦΠΑ ή η αλλαγή του κειμένου της επικεφαλίδας, απαγορεύονται.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR.  Πάρτε Z για να κλείσετε τη μέρα και μετά προχωρήσετε με την λειτουργία που θέλετε.

 

ΛΑΘΟΣ 141: ΕΞΟΥΣΙΟΔ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΝ

Ένας εξουσιοδοτημένος τεχνικός μόνο μπορεί να εκτελέσει ορισμένες λειτουργίες όπως την αλλαγή ημερομηνίας και ώρας. Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός πρέπει να σπάσει τη σφραγίδα, να ανοίξει το πλαστικό καπάκι και να χρησιμοποιήσει ειδικά password με σκοπό να εκτελέσει αυτές τις ενέργειες.

 Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR.  Αν δεν έχετε ενεργό εξουσιοδοτημένο password δεν μπορείτε να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία. Μόνο ένας εξουσιοδοτημένος τεχνικός μπορεί να λύσει το πρόβλημα.

 

ΛΑΘΟΣ 142: ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΜΝΗΜΗ

H μνήμη SD που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των ηλεκτρονικών αρχείων έχει εξαντληθεί και δεν μπορεί να αποδεχθεί νέες εγγραφές.

Τι πρέπει να κάνετε: Αντικαταστήστε την υπάρχουσα SD κάρτα με μία νέα και αντιγράψτε τα περιεχόμενα της παλιάς σε ένα PC κρατώντας και την κάρτα ως έχει, με όλα τα δεδομένα ανέπαφα.

 

ΛΑΘΟΣ 143: ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΩΝ

Αυτό σημαίνει ότι έχετε εισάγει τον μέγιστο αριθμό PLUs που μπορεί να δεχτεί το σύστημα.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR αντικαταστήστε ορισμένα είδη που δεν θέλετε.

 

ΛΑΘΟΣ 144: Δεν Χρησιμοποιείται

 

ΛΑΘΟΣ 145: ΙΔΙΟΣ ΦΠΑ

Η κατηγορία ΦΠΑ πρέπει να είναι ίδια με την κατηγορία του είδους που αλλάζουμε.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR – ελέγξτε την κατηγορία ΦΠΑ.

 

ΛΑΘΟΣ 146: ΟΧΙ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Αν έχουμε εισάγει εισιτήριο δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με άλλες πωλήσεις. Το εισιτήριο εισάγεται τελευταίο.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR – μπορείτε να ακυρώσετε ολικά την απόδειξη και να επαναλάβετε φροντίζοντας να εισάγετε το εισιτήριο τελευταίο.

 

ΛΑΘΟΣ 147: ΟΧΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Αν έχουμε εισάγει ήδη 40 αλλαγές τίτλων δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε νέα αλλαγή.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR – θα παραμείνουν όλες οι γραμμές του προηγούμενου τίτλου αν έχετε ήδη κάνει 40 αλλαγές.

 

ΛΑΘΟΣ 148: ΜΗΔΕΝΙΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται να μηδενιστεί το αρχείο πωλήσεων.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR – πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ > ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ και πατήστε ΜΕΤΡΗΤΑ

 

ΛΑΘΟΣ 149: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΩΣΕΤΕ Ζ

Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται να εκδοθεί υποχρεωτικά Ζ πριν προχωρήσουμε.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR – πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ > ΕΚΔΟΣΗ Ζ και πατήστε ΜΕΤΡΗΤΑ

 

ΛΑΘΟΣ 150: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙ0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Η μνήμη που χρησιμεύει για την αποθήκευση των ημερήσιων αρχείων στο εσωτερικό της μηχανής παρουσιάζει κάποιο σφάλμα.

Τι πρέπει να κάνετε:

Πατήστε το κουμπί CLR – κλείστε και ανοίξτε το ρεύμα. Αν η κατάσταση επιμείνει, καλέστε τεχνική βοήθεια.

 

ΛΑΘΟΣ 151: ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ - ΕΚΔΩΣΤΕ Ζ

Έχει γίνει ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός συναλλαγών που υπερβαίνουν τις προδιαγραφές αποθήκευσης και πρέπει να εκδοθεί Ζ.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατήστε το κουμπί CLR – πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ > ΕΚΔΟΣΗ Ζ και πατήστε ΜΕΤΡΗΤΑ

 

ΛΑΘΟΣ 152: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Για κάποιο λόγο δεν πραγματοποιήθηκε αυτόματη μεταφορά των ημερήσιων αρχείων στην εξωτερική κάρτα SD και πρέπει να γίνει τώρα.

Τι πρέπει να κάνετε: Βεβαιωθείτε πως υπάρχει μνήμη SD στην εξωτερική θέση στο δεξί πλευρό της μηχανής. Πατήστε το κουμπί CLR – πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ > ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ και πατήστε ΜΕΤΡΗΤΑ

 

ΛΑΘΟΣ 153: ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗ

Χρησιμοποιήσατε έναν κωδικό πληρωμής που δεν είναι προγραμματισμένος ή δεν ισχύει.

Τι πρέπει να κάνετε: Πηγαίνετε στο μενού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ > ΠΛΗΡΩΜΩΝ και εισάγετε τον τρόπο πληρωμής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 

ΛΑΘΟΣ 154: ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Η εσωτερική μπαταρία ελέγχεται για τη λειτουργία και τη σωστή της φόρτιση. Η ένδειξη αυτή σημαίνει ότι πρέπει να φορτιστεί η μπαταρία.

Τι πρέπει να κάνετε: Συνδέστε τη μηχανή με το τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται στην συσκευασία. Πατήστε το κουμπί CLR και συνεχίστε να δουλεύετε. Η εσωτερική μπαταρία φορτίζεται αυτόματα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται να έχουμε τη μηχανή μόνιμα συνδεδεμένη με το τροφοδοτικό της στο ρεύμα. Η εσωτερική μπαταρία χρησιμεύει σε περιπτώσεις διακοπής του ρεύματος για σύντομη λειτουργία και δεν είναι σχεδιασμένη για να έχουμε μόνιμα τη μηχανή εκτός τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που η μπαταρία έχει εκφορτιστεί πλήρως θα χρειαστεί να περιμένουμε 10-20 λεπτά αφού συνδέσουμε τη μηχανή με την τροφοδοσία πριν την χρησιμοποιήσουμε.

 

ΛΑΘΟΣ 155: Δεν χρησιμοποιείται

ΛΑΘΟΣ 156: Δεν χρησιμοποιείται

ΛΑΘΟΣ 157: Δεν χρησιμοποιείται

ΛΑΘΟΣ 158: Δεν χρησιμοποιείται

ΛΑΘΟΣ 159: Δεν χρησιμοποιείται

 

ΛΑΘΟΣ 160: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Η ενέργεια που θέλετε να κάνετε δεν γίνεται με ανοιχτή απόδειξη ή έχετε εισάγει μεγάλο αριθμό κινήσεων σε μια απόδειξη.

Τι πρέπει να κάνετε: Κλείνουμε την απόδειξη με ΜΕΤΡΗΤΑ ή άλλο τρόπο πληρωμής και συνεχίζουμε.

 

ΛΑΘΟΣ 161: ΛΑΘΟΣ ΕΤΟΣ

Έχετε δώσει λάθος έτος (συνήθως λανθασμένη πληκτρολόγηση προηγούμενου έτους από το τρέχον εφόσον έχουμε πάρει Ζ με αυτό το έτος.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατάμε CLR και διορθώνουμε την πληκτρολόγηση

 

ΛΑΘΟΣ 162: Ο ΜΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 1-12

Έχετε δώσει μία τιμή εκτός των ορίων 1-12.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατάμε CLR και διορθώνουμε την πληκτρολόγηση.

 

ΛΑΘΟΣ 163: Η ΜΕΡΑ ΑΠΟ 1-31

Έχετε δώσει μία τιμή εκτός των ορίων 1-31 για τον μήνα που επιλέξατε

Τι πρέπει να κάνετε: Πατάμε CLR και διορθώνουμε την πληκτρολόγηση.

 

ΛΑΘΟΣ 164: Η ΜΕΡΑ ΑΠΟ 1-29

Έχετε δώσει μία τιμή εκτός των ορίων 1-29 για τον μήνα Φεβρουάριο

Τι πρέπει να κάνετε: Πατάμε CLR και διορθώνουμε την πληκτρολόγηση.

 

ΛΑΘΟΣ 165: Η ΜΕΡΑ ΑΠΟ 1-28

Έχετε δώσει μία τιμή εκτός των ορίων 1-31 για τον μήνα Φεβρουάριο

Τι πρέπει να κάνετε: Πατάμε CLR και διορθώνουμε την πληκτρολόγηση.

 

ΛΑΘΟΣ 166: Η ΜΕΡΑ ΑΠΟ 1-30

Έχετε δώσει μία τιμή εκτός των ορίων 1-31 για τον μήνα που επιλέξατε

Τι πρέπει να κάνετε: Πατάμε CLR και διορθώνουμε την πληκτρολόγηση.

 

ΛΑΘΟΣ 167: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Ζ

Δεν είναι δυνατόν να ρυθμίσουμε μία ημερομηνία προγενέστερη από την ημερομηνία στην οποία έχει καταχωρηθεί το τελευταίο Ζ στην φορολογική μνήμη.

Τι πρέπει να κάνετε: Πατάμε CLR και διορθώνουμε την πληκτρολόγηση.

 

ΛΑΘΟΣ 168: Η ΩΡΑ ΑΠΟ 00-23

Έχετε δώσει μία τιμή εκτός των ορίων 00-23 για την ρύθμιση της ώρας

Τι πρέπει να κάνετε: Πατάμε CLR και διορθώνουμε την πληκτρολόγηση.

 

ΛΑΘΟΣ 169: ΤΑ ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ 00-59

Έχετε δώσει μία τιμή εκτός των ορίων 00-59 για Την ρύθμιση των λεπτών της ώρας

Τι πρέπει να κάνετε: Πατάμε CLR και διορθώνουμε την πληκτρολόγηση.

 

ΛΑΘΟΣ 170: ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟ 00-59

Έχετε δώσει μία τιμή εκτός των ορίων 00-59 για τα δευτερόλεπτα

Τι πρέπει να κάνετε: Πατάμε CLR και διορθώνουμε την πληκτρολόγηση.

 

ΛΑΘΟΣ 171: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ RTC

Το ρολόϊ πραγματικού χρόνου (RTC) παρουσιάζει πρόβλημα.

Τι πρέπει να κάνετε: Καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό

 

ΛΑΘΟΣ 172: ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΗΜΕΡ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Η εσωτερική μνήμη φορολογικών αρχείων ημέρας έχει ελάχιστο χώρο ελεύθερο που δεν επαρκεί για την αποθήκευση των ημερήσιων φορολογικών αρχείων.

Τι πρέπει να κάνετε: Καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό

 

ΛΑΘΟΣ 173: ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ SD

Η μηχανή δεν μπορεί να προχωρήσει σε έκδοση Ζ χωρίς να υπάρχει η εξωτερική μνήμη SD για την μεταφορά των ημερήσιων αρχείων.

Τι πρέπει να κάνετε: Εισάγετε στην υποδοχή της SD μία κενή ή χρησιμοποιημένη SD και πατήστε CLR για να συνεχίσετε

 

ΛΑΘΟΣ 174: ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ SD – ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΝΕΑ

Ο ελεύθερος χώρος στην εξωτερική μνήμη SD είναι ελάχιστος.

Τι πρέπει να κάνετε: Εισάγετε στην υποδοχή της SD μία κενή ή χρησιμοποιημένη SD με επαρκή ελεύθερο χώρο και πατήστε CLR για να συνεχίσετε

 

ΛΑΘΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ:

Σε ορισμένες περιπτώσεις η μηχανή μας δίνει μηνύματα λαθών χωρίς αρίθμηση.

 

Αυτά είναι:

ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ – ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ

Έχει τελειώσει η χαρτοταινία στον εκτυπωτή – την αλλάζουμε, πατάμε CLR και συνεχίζουμε

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ SD – ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟ

Το πρόβλημα αυτό είναι κρίσιμο και χρειάζεται επέμβαση εξουσιοδοτημένου τεχνικού

 

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Το πρόβλημα αυτό είναι κρίσιμο και χρειάζεται επέμβαση εξουσιοδοτημένου τεχνικού

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Φ.Μ. (Φορολογικής Μνήμης)

Το πρόβλημα αυτό είναι κρίσιμο και χρειάζεται επέμβαση εξουσιοδοτημένου τεχνικού

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Απλό προειδοποιητικό μήνυμα όταν κάνουμε ΑΛΛΑΓΗ χωρίς να έχει υπάρξει προηγούμενη πώληση σε αυτή την κατηγορία. Το μήνυμα δεν μας εμποδίζει να συνεχίσουμε.