ΛΑΘΟΣ 1

Πώληση μη προγραμματισμένου είδους.

ΛΑΘΟΣ 5

Εισαγωγή λανθασμένης ποσότητας.

ΛΑΘΟΣ 6

Υπέρβαση ορίου τιμής.

ΛΑΘΟΣ 10

Λάθος καταχώρηση.

ΛΑΘΟΣ 11

Μνήμη ηλεκτρονικού ημερολογίου πλήρης. Απαραίτητη έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ Ζ.

ΛΑΘΟΣ 13

Μνήμη αποδείξεων πλήρης.

ΛΑΘΟΣ 14

Άγνωστη λειτουργία.

ΛΑΘΟΣ 15

Δεν έχει γίνει εισαγωγή αριθμού χειριστή.

ΛΑΘΟΣ 16

Λάθος συντελεστής ΦΠΑ.

ΛΑΘΟΣ 17

Απαιτείται η έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ Ζ για την εισαγωγή αυτής της λειτουργίας.

ΛΑΘΟΣ 18

Είναι απαραίτητη η έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ Ζ.

ΛΑΘΟΣ 30

Φορολογική μνήμη πλήρης.

ΛΑΘΟΣ 31

Πλήρωση αλλαγών επωνυμίας.

ΛΑΘΟΣ 32

Πλήρωση αλλαγών συντελεστών ΦΠΑ.

ΛΑΘΟΣ 33

Απομένουν 30 Ζ για τη πλήρωση της φορολογικής μνήμης.

ΛΑΘΟΣ 34

Πλήρωση μέγιστου αριθμού επεμβάσεων τεχνικού.

ΛΑΘΟΣ 35

Πλήρωση μέγιστου αριθμού CMOS ERROR (RESET)

ΛΑΘΟΣ 36

Πλήρωση μέγιστου αριθμού αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

ΛΑΘΟΣ 50

Βλάβη φορολογικής μνήμης.

ΛΑΘΟΣ 55

Αποσύνδεση φορολογικής μνήμης.

ΛΑΘΟΣ 60

Μέγιστη ημερολογιακή ημερομηνία.

ΛΑΘΟΣ 70

Ενεργοποίηση φορολογικής μνήμης ή υπάρχων αριθμός μητρώου.

ΛΑΘΟΣ 71

Λάθος προγραμματισμού.

ΛΑΘΟΣ 72

Απαιτείται έλεγχος της ταμειακής μηχανής.

ΛΑΘΟΣ 81

Λανθασμένη ημερομηνία/ώρα.

ΛΑΘΟΣ 91

Σφάλμα στην προσωρινή ημερήσια μνήμη ηλεκτρονικού ημερολογίου.