Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (που δε μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ) που έπρεπε να γίνει έως 31/05/2020 πήρε παράταση. Η νέα καταληκτική ημερομηνία παύσης όλων των παλαιών μοντέλων ταμειακών μηχανών (ΠΟΛ. 1135 και ΠΟΛ.1234) μεταφέρθηκε για τις 31.7.2020.

Για την αντικατάσταση των ανωτέρω μοντέλων η εταιρεία μας προχωράει σε ειδικές τιμές για την αγορά νέας ταμειακής και την αποφορολόγηση της παλιάς.

Για να δείτε την απόφαση της ΑΑΔΕ:

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1100-29-04-2020