ΛΑΘΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΠΩΛΗΣΗ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

6

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΤΙΜΗΣ

10

ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

11

ΜΝΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΛΗΡΗΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ Ζ

13

ΜΝΗΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΛΗΡΗΣ

14

ΑΓΝΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΡΓΙΑ

15

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

16

ΛΑΘΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ

17

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ Ζ

18

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ Ζ

30

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΠΛΗΡΗΣ

31

ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

32

ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ

33

ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ 30 Ζ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

34

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

35

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ CMOS ERROR (RESET)

36

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

50

ΒΛΑΒΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

55

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

60

ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

70

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Ή ΥΠΑΡΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

71

ΛΑΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

72

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

81

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ

91

ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΝΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ